Η ημερίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τη Γεωργία Άνθρακα πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Παρασκευή 7 Απριλίου στη Στυλίδα. Σκοπός της ημερίδας ήταν η ενημέρωση του κοινού σχετικά με την έννοια της Γεωργίας Άνθρακα, που αποτελεί ένα πράσινο επιχειρηματικό μοντέλο το οποίο ανταμείβει τους διαχειριστές γης για την υιοθέτηση βελτιωμένων πρακτικών διαχείρισης γης, με αποτέλεσμα την αύξηση της δέσμευσης άνθρακα από τη ζωντανή βιομάζα, τη νεκρή οργανική ύλη και τα εδάφη, ενισχύοντας τη δέσμευση άνθρακα και/ή μειώνοντας την έκλυση άνθρακα στην ατμόσφαιρα, με σεβασμό των οικολογικών αρχών που ευνοούν τη βιοποικιλότητα και το φυσικό κεφάλαιο συνολικά.

Η κα Παναγιώτα Λουκά (NEUROPUBLIC) παρουσιάζει το έργο OliveUp

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε παρουσίαση σχετικών έργων, όπως το OliveUp και το Carbonica

Μεταξύ των ομιλητών ήταν και στελέχη της NEUROPUBLIC, της Αειφορικής και του Διαβαλκανικoύ Κέντρου Περιβάλλοντος / ΑΠΘ που παρουσίασαν διάφορες πτυχές του έργου OliveUp, εστιάζοντας στους στόχους και τα μέχρι τώρα αποτελέσματα, καθώς και στο ρόλο της ευφυούς γεωργία σε μια περισσότερο βιώσιμη ελαιοκαλλιέργεια.

Ο Παναγιώτης Ζαμπέκας (ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ) αναφέρεται στο έργο OliveUp

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο σχετικό άρθρο της εφημερίδας Ύπαιθρος Χώρα.

Οι ομιλητές της εκδήλωσης με τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας και Αλιευτικής Πολιτικής Στερεάς Ελλάδας κ. Κώστα Αποστολόπουλο