Στο έργο OliveUp συμμετέχουν η εταιρεία NEUROPUBLIC (συντονιστής φορέας του έργου), ο Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Στυλίδας, η εταιρεία ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ Α.Ε., και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η NEUROPUBLIC (NP) είναι μια καινοτόμος εταιρεία πληροφορικής (με 100+ υπαλλήλους) με εξειδίκευση σε ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων που οικοδομούνται σε αρχιτεκτονική υπολογιστικού νέφους (Cloud computing), και εστιάζουν στην Ευφυή Γεωργία και τη Γεωργία γενικότερα.

Η NP έχει συμμετάσχει και συμμετέχει σε μεγάλο αριθμό έργων πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένων ερευνητικών έργων χρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. (Horizon 2020, LIFE, FP7, FP6, PLOUTOS, QuantiFarm, LIFE GAIA Sense, IoF2020, SmartAgriHubs, κ.λπ.), την Ελλάδα (SmartPeach, SmartOliveGrove κ.λπ.), έργων χρηματοδοτούμενων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) όπως τα Euro-VO Registry & RAWDAR. Η NP είναι μέλος διεθνών δικτύων όπως το AIOTI, το BDVA, το EARSC και η Farm Europe και συμμετέχει ενεργά στις ομάδες εργασίας τους που ασχολούνται με την ευφυή γεωργία.

Η NP ανέπτυξε το πληροφοριακό σύστημα της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ το οποίο αποτελεί ένα σημαντικό και αποδοτικό εργαλείο για την κάλυψη των αναγκών σε πληροφόρηση κάθε φορέα συνεταιριστικού και ιδιωτικού στο χώρο της αγροτικής οικονομίας.

Το 2013 η NP ξεκίνησε το έργο Ευφυούς Γεωργίας gaiasense, αποσκοπώντας στην παροχή συμβουλών νέας γενιάς στους αγρότες. Η NP σχεδίασε και ανέπτυξε τους τηλεμετρικούς σταθμούς gaiatron, για την παρακολούθηση περιβαλλοντικών και εδαφικών παραμέτρων. Η NEUROPUBLIC είναι η εταιρεία που αναπτύσσει όλες τις τεχνολογικές συνιστώσες του συστήματος gaiasense, δηλαδή το λογισμικό, τους τηλεμετρικούς σταθμούς, τα υπολογιστικά συστήματα. Επιπλέον, έχει την επιχειρησιακή ευθύνη για την ανάπτυξη και λειτουργία του συστήματος των σταθμών σε όλη την Ελλάδα.

Με δραστηριότητα πάνω από 10 χρόνια στην πληροφορική για τον αγροτικό τομέα η εταιρεία μετουσιώνει την τεράστια εμπειρία της σε ένα μοναδικό έργο το οποίο μπορεί να αναμορφώσει στην πράξη την ελληνική αγροτική παραγωγή. Χρησιμοποιώντας παραμέτρους που προέρχονται από το δίκτυο περιβαλλοντικών αισθητήρων, ένα σύστημα υποστήριξης αποφάσεων βασισμένο στην υποδομή νέφους της NP υποστηρίζει τον μηχανισμό λήψης αποφάσεων για τις καθημερινές καλλιεργητικές πρακτικές των παραγωγών, με μία αποδοτική και φιλική προς το περιβάλλον προσέγγιση μέσω υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας.

ΑΕΣΣ: Ο Α.Ε.Σ. Στυλίδας είναι ο μεγαλύτερος συνεταιρισμός στην Ελλάδα στον τομέα της επιτραπέζιας ελιάς. Οι δραστηριότητές του περιλαμβάνουν α) τη συγκέντρωση, επεξεργασία, μεταποίηση και εμπορία των υψηλής ποιότητας ελιών της περιοχής του, β) την παροχή υπηρεσιών στους παραγωγούς-μέλη του σχετικά με τις ετήσιες επιδοτήσεις ενιαίας ενίσχυσης, με τα προγράμματα νέων αγροτών, βιολογικής γεωργίας, σχεδίων βελτίωσης κ.ά, και γ) την προμήθεια γεωργικών εφοδίων (φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων, εργαλείων άρδευσης κ.ά).

Ο κ. Χρήστος Καραδήμος, Διευθυντής του ΑΕΣ Στυλίδας, είναι οικονομολόγος και εγκεκριμένος Independent Expert στο CHAFEA. Στη θητεία του ως Διευθυντής, ο Α.Ε.Σ Στυλίδας έχει εγκριθεί και ολοκληρώσει με επιτυχία τα εξής προγράμματα: Καν.(ΕΚ) 2080/05 περιόδου 2006/09, Καν.(ΕΚ) 867/08 περιόδου 2009/12 και 2012/15 και Καν.(ΕΕ) 611/14 περιόδου 2015/18 και 2018/21 καθώς επίσης και η ολοκλήρωση του Μέτρου 2.1.

Ο Α.Ε.Σ. Στυλίδας συστάθηκε βάσει της 183527/12-4-1949 απόφασης του Υπουργού Γεωργίας και έχει προσαρμόσει το καταστατικό του μέχρι και τον Ν. 4673/2020 (ΦΕΚΑ’ 52/11.3.2020). Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται, μεταποιεί και εμπορεύεται τις υψηλής ποιότητας πράσινες και μαύρες Π.Ο.Π. ελιές «Κονσερβολιά Στυλίδας» και τις ελιές Καλαμών, με την επωνυμία Ελίστη. Απασχολεί συνολικά 48 εργαζομένους, διαφόρων ειδικοτήτων. Διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό, χημικούς, οικονομολόγους, γεωπόνους απόφοιτους Πανεπιστημίου, προγραμματιστές απόφοιτους ιδιωτικών σχολών, διαχειριστές, συντηρητές καθώς και προσωπικό παραγωγής με μεγάλη εμπειρία.

Χρησιμοποιεί άρτια εξοπλισμένο χημείο όπου γίνονται εξετάσεις και αναλύσεις των προϊόντων του σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, π.χ. σύστημα ιχνηλασιμότητας, διαδικασία ελέγχου αποδέσμευσης φορτίου. Έχει πιστοποιητικά ποιότητας ISO:9001, ISO: 22000, ISO 22005, FSSC:22000, BRC, Agrocert PDO Certificate καθώς και πιστοποίηση βιολογικών από τον Οργανισμό «ΔΗΩ». Διαθέτει ένα προηγμένο σύστημα μηχανογράφησης κάνοντας ευρεία εφαρμογή των νέων τεχνολογιών.

Ο Α.Ε.Σ. Στυλίδας έχει τη μεταποιητική του μονάδα χωρητικότητας 5.000 τόνων, στη ΒΙ.ΠΕ Λαμίας η οποία, πέραν των αποθηκευτικών χώρων για τις ελιές, διαθέτει και δεξαμενές ελαιόλαδου συνολικής χωρητικότητας 600 τόνων. Ενδεικτικά, ορισμένα από τα πάγιά του είναι: διαλογείς ακριβείας, εκπυρηνωτικές/γεμιστικές μηχανές, γραμμές συσκευασίας για διάφορα μεγέθη, αυτόματα ζυγιστικά, μηχανή διαμόρφωσης – ενσάκωσης και ερμητικού κλεισίματος σακούλας, περονοφόρα, παστεριωτή, ετικετέζες κ.ά. Επιπλέον, για την εξασφάλιση της υψηλής ποιότητας των ελιών που συγκεντρώνει, συμμετέχει στις ετήσιες εργασίες καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, οργανώνει τους παραγωγούς-μέλη του σε θύλακες οι οποίοι ελέγχονται από τους γεωπόνους του συνεταιρισμού και πιστοποιούνται βάσει των προτύπων ορθής γεωργικής πρακτικής AGRO 2-1:2008 και AGRO 2-2/3:2009 και διαθέτει πλήθος μελών οι οποίοι καλλιεργούν και πιστοποιούνται σύμφωνα με τα πρότυπα της βιολογικής γεωργίας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του συνεταιρισμού μπορούν να αντληθούν από την ιστοσελίδα του www.stylidacoop.gr..

ΑΕΙΦ: Η ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. είναι μία σύγχρονη εταιρεία παροχής μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όλους τους τομείς που έχουν συνάφεια και σχέση με τον αγροτικό χώρο και το ευρύτερο περιβάλλον του. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2001 με έδρα τη Θεσσαλονίκη ενώ το 2020 δημιούργησε και υποκατάστημα στην κεντρική Ελλάδα με έδρα τη Λαμία.

Σήμερα απασχολεί 10 άτομα μόνιμο προσωπικό και έναν αριθμό εποχικού προσωπικού/επιστημονικών συνεργατών αναλόγως των συμβασιοποιημένων έργων. Στην ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. συμμετέχουν πετυχημένοι επαγγελματίες γεωτεχνικοί, κυρίως γεωπόνοι διαφόρων ειδικεύσεων, με επιστημονική επάρκεια και σημαντική εμπειρία στον αγροπεριβαλλοντικό σχεδιασμό και τις αντίστοιχες εφαρμογές του, στον ιδιωτικό και δημόσιο χώρο.

Η ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. με βάση τη μορφή της συγκρότησής της, εξασφαλίζει:

 • Πανελλαδική εμβέλεια και πλήρη γεωγραφική κάλυψη
 • Κλαδική και τομεακή κάλυψη και διεπιστημονική αντιμετώπιση των θεμάτων
 • Μεγάλες οικονομικές και τεχνικές δυνατότητες υποστήριξης

Έτσι η ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων, έρευνες, μελέτες, σχεδιασμό, επίβλεψη, υλοποίηση και διαχείριση στον αγροπεριβαλλοντικό τομέα, τοποθετείται σήμερα στις καλύτερες εταιρείες του χώρου. Η οργανωτική δομή της ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αναπτύσσεται συνεχώς με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της και την κάλυψη των απαιτήσεων της αγοράς.

Ταυτόχρονα, η ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. συνεργάζεται με δεκάδες άλλους επιστήμονες γεωτεχνικούς, μηχανικούς, βιολόγους, οικονομολόγους, επιστήμονες πληροφορικής, έχοντας εξασφαλίσει ένα ευρύτατο υποστηρικτικό δίκτυο για τη λειτουργία της.

Η ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. καλύπτει όλο το φάσμα δραστηριοτήτων υποστήριξης και παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών στον αγροπεριβαλλοντικό χώρο. Απευθύνεται δε, σε φορείς που δραστηριοποιούνται άμεσα ή έμμεσα στους τομείς παραγωγής, επεξεργασίας, μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων και διαχείρισης αγροτικού περιβάλλοντος. Αυτές είναι συνοπτικά οι εξής:

 • Σχεδιασμός, υποβολή, παρακολούθηση και διαχείριση χρηματοδοτούμενων δράσεων στον πρωτογενή τομέα παραγωγής (γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις, νέοι αγρότες, σχέδια βελτίωσης, δάσωση, μετεγκατάσταση) και στη μεταποίηση.
 • Σχεδιασμός, υποβολή, παρακολούθηση και διαχείριση σχεδίων αναγνώρισης και επιχειρησιακών σχεδίων οργανώσεων παραγωγών.
 • Έρευνες αγοράς και σχεδιασμός marketing.
 • Ενέργειες προώθησης προϊόντων.
 • Υλοποίηση πιλοτικών προγραμμάτων.
 • Εφαρμογές γεωργίας ακριβείας.
 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή εξειδικευμένων ιδιωτικών ή εθνικών προτύπων και πρωτοκόλλων καλλιεργειών και αγροτικών προϊόντων.
 • Συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης στη φυτική παραγωγή AGRO 2-1 & 2-2.
 • Πρωτόκολλα ορθής γεωργικής πρακτικής GLOBALGAP, TNC.
 • Συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων ISO 22000, BRC, IFS, SQF2000, FSSC 22000.
 • Συστήματα διαχείρισης ποιότητας ΕΝ ISO 9001.
 • Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001, EMAS.
 • Συστήματα διαχείρισης διασφάλισης της ποιότητας χοιρινού κρέατος AGRO 3-1, 3-2, 3-3, 3-4 & 3-5.
 • Προαιρετική επισήμανση ποιότητας του βοείου κρέατος.
 • Συστήματα διαχείρισης για τη διασφάλιση ποιότητας προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας AGRO 4.
 • Εφαρμογές του κανονισμού περί μη χρήσης γενετικά τροποποιημένων προϊόντων (GMO Free) και της προδιαγραφής για την παραγωγή προϊόντων από ζώα που δεν εκτρέφονται με γενετικά τροποποιημένες τροφές AGRO 7.
 • Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα (ECOLABEL) σε προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας.

Αξιοποιώντας τη σημαντική εμπειρία του δικτύου των μελών και συνεργατών της στην εφαρμογή σχετικών δράσεων, έχει παρουσιάσει έως σήμερα μια σημαντική εξειδίκευση σε εφαρμογή ιδιωτικών πιλοτικών προγραμμάτων (CSF FiberMax), σε εκπόνηση μελετών, σε επίβλεψη συγχρηματοδοτούμενων έργων (LIFE, RIS), και στη διαχείριση και υποστήριξη αυτών, τόσο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, ιδιαίτερα στο ΠΑΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, όσο και στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) των Περιφερειών.

Οι αναφερόμενες υπηρεσίες απευθύνονται στο σύνολο των φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς παραγωγής επεξεργασίας, μεταποίησης, εμπορίας, αγροτικών προϊόντων καθώς και σε φορείς που συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στις αναπτυξιακές και διαχειριστικές διαδικασίες του αγροτικού τομέα και περιβάλλοντος, όπως:

 • Παραγωγοί αγροτικών προϊόντων
 • Εταιρείες παραγωγής αγροτικών προϊόντων
 • Φορείς μεταποίησης
 • Συνεταιριστικές οργανώσεις και Οργανώσεις παραγωγών
 • Εταιρείες παραγωγής και εμπορίας γεωργικών εφοδίων
 • Τοπικοί φορείς (Τοπική Αυτοδιοίκηση – Αναπτυξιακές εταιρείες – Δημοτικές Επιχειρήσεις)
 • Κεντρικοί φορείς (ΝΠΔΔ)
 • Εκπαιδευτικά ιδρύματα και Οργανισμοί
 • Εξειδικευμένοι οργανισμοί και μη κερδοσκοπικές εταιρείες

Η ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 και σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001.

ΕΚΠΑ: Το Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Τηλεπικοινωνιών [Αγγλικός τίτλος: (Digital Systems and Telecommunications Laboratory] (ΦΕΚ ίδρυσης 2292/2017, τ.Β’) του Γενικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Π.Π. 1267/26-6-2019, ΦΕΚ 3165/2019, τ.Β΄), έχει ως αντικείμενο τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στα ακόλουθα γνωστικά πεδία:

 • Μελέτη, επίλυση προβλημάτων και ανάπτυξη υλικού και λογισμικού που να σχετίζονται με την αντιμετώπιση σύγχρονων προβλημάτων στο χώρο των σταθερών, έξυπνων και κινητών τηλεπικοινωνιακών δικτύων και κινητών συσκευών και μικροσυσκευών.
 • Μελέτη, επίλυση προβλημάτων και ανάπτυξη υλικού και λογισμικού που να σχετίζονται με την αντιμετώπιση σύγχρονων προβλημάτων στο χώρο των ευρυζωνικών, ενσύρματων, ασύρματων και δορυφορικών δικτύων υπολογιστών.
 • Μελέτη, επίλυση προβλημάτων και ανάπτυξη υλικού και λογισμικού που να σχετίζονται με την αντιμετώπιση σύγχρονων προβλημάτων στο χώρο των δικτύων αυτοματισμού, ενσύρματων και ασύρματων αισθητήρων, καθώς και έξυπνων μικροδικτύων.
 • Μελέτη, επίλυση προβλημάτων και ανάπτυξη υλικού και λογισμικού που να σχετίζονται με την αντιμετώπιση σύγχρονων προβλημάτων στο χώρο των ψηφιακών και μικροηλεκτρονικών συστημάτων, διατάξεων προγραμματιζόμενης λογικής (FPGAs) ενσωματωμένων συστημάτων, μικροϋπολογιστών, μικροηλεκτρονικής και ολοκληρωμένων συστημάτων μεγάλης κλίμακας (VLSI ASICs).
 • Σχεδίαση, ανάπτυξη και υποστήριξη προηγμένων υπηρεσιών σε περιβάλλοντα κατανεμημένης υπολογιστικής ικανότητας, υπολογιστικών νεφών – Cloud Computing, κινητής και διάχυτης υπολογιστικότητας (Mobile and Pervasive computing).
 • Σχεδίαση, αξιολόγηση, ανάλυση επίδοσης, βελτιστοποίηση και διαχείριση ψηφιακών και ενσωματωμένων συστημάτων και προσαρμογή υπηρεσιών και εφαρμογών σε ετερογενείς δικτυακές υποδομές μεγάλης και πολύ μεγάλης κλίμακας.

Το Γενικό Τμήμα του Συγκροτήματος Ευρίπου του ΕΚΠΑ διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία και εξειδικευμένο προσωπικό για την ανάπτυξη ή/και τροποποίηση/προσαρμογή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και συστημάτων αυτοματισμού τα οποία απαιτούνται για τη συλλογή και επεξεργασία φασματικών δεδομένων και τη μετατροπή τους σε πληροφορία για την εφαρμογή πρακτικών γεωργίας ακριβείας στον αγρό.

Βασικός σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΕΚΠΑ είναι η διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων, επιμορφωτικών και αναπτυξιακών έργων και εκπόνηση μελετών, σύμφωνα με τους κανόνες του φορέα (Ε.Ε., Γ.Γ.Ε.Τ., ΥΠΕΠΘ, Ο.Τ.Α. κ.λ.π.), ο οποίος προκηρύσσει και χρηματοδοτεί αυτά, του Οδηγού χρηματοδότησης και του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου. Η έρευνα που διεξάγεται στο ΕΚΠΑ καλύπτει τόσο τους επιστημονικούς στόχους των Τμημάτων του Πανεπιστημίου όσο και συνεργαζόμενων Τμημάτων και Εργαστηρίων άλλων Πανεπιστημίων και Ερευνητικών φορέων. Πολλά προγράμματα διεξάγονται στα πλαίσια συνεργασιών μεταξύ μελών ΕΠ και ερευνητών του ΕΚΠΑ και αντίστοιχων ερευνητών άλλων Πανεπιστημίων της χώρας ή άλλων χωρών εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιθυμία και επιδίωξη της διοίκησης του ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ, καθώς και των εργαζομένων στον ΕΛΚΕ είναι ο συντονισμός των δραστηριοτήτων και η στήριξη της έρευνας δια μέσου των διαδικασιών χρηματοδότησης αυτής κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο αποτέλεσμα προς όφελος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της κοινωνίας.

Ως φορέας έρευνας, το Γενικό Τμήμα του Συγκροτήματος Ευρίπου του ΕΚΠΑ διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε ερευνητικά συνεργατικά έργα. Τα έργα που έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το H2020 Defender, H2020 NRG-5, FP7 AGFORWARD, AGROF-MM, ELEMEND, H2020 I-ThERM. Επιπλέον, διατηρεί ένα σύνολο αυτοχρηματοδοτούμενων έργων καθώς και ελληνικών έργων που εντάσσονται στο πρόγραμμα «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» όπως ο Καινοτόμος Ηλιακός Συλλέκτης Επίπεδου Τύπου, το Σύστημα Έξυπνης Δρομολόγησης Διανομής σε Αστικό Περιβάλλον και το Καινοτόμο Εργαλείο Βελτιστοποίησης Δικτύου Αεροπορικών Άγονων Γραμμών Σύνδεσης Ελληνικών Νησιών. Στην κύρια ερευνητική ομάδα του Γενικού Τμήματος του Συγκροτήματος Ευρίπου του ΕΚΠΑ συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων ο Καθηγητής Δρ. Αντώνιος Μπαλντούκας με σημαντική ερευνητική εμπειρία σε αναπτυξιακά προγράμματα και 120 επιστημονικές εργασίες – βιβλία – ευρεσιτεχνίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια και ο Καθηγητής Δρ. Κων/νος Παπαδόπουλος που επίσης έχει συμμετάσχει σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων και έχει περισσότερες από 20 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, βιβλία και συνέδρια.