Η Zootechnia είναι η μοναδική εξειδικευμένη έκθεση στον τομέα της κτηνοτροφίας και της πτηνοτροφίας στην Ελλάδα. Διοργανώνεται ανά διετία από το 1999 μετά την απόσπασή της από τον κλαδική έκθεση AGROTICA και φιλοξενεί τα σημαντικότερα είδη παραγωγικών ζώων, μηχανημάτων, εφοδίων και υπηρεσιών. Το εκθεσιακό γεγονός πλαισιώνουν ποικίλες παράλληλες δράσεις και εκδηλώσεις με στις οποίες συμμετέχουν εκθέτες του αντίστοιχου αντικειμένου, επιστημονικά ιδρύματα και φορείς προσελκύοντας τόσο το επαγγελματίες του κλάδου, όσο και το ενδιαφέρον του κοινού.

Με δεδομένο ότι ποσοστό των επισκεπτών της έκθεσης έχουν σχέση με τη γεωργία – αρκετοί κτηνοτρόφοι είναι και γεωργοί – η ομάδα του OliveUp βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη μεταξύ 2 και 5 Φεβρουαρίου στο πλαίσιο της φετεινής Zootechnia. Πιο συγκεκριμένα, ο συντονιστής φορέας του έργου NEUROPUBLIC προώθησε το έργο OliveUp σε καλλιεργητές ελιάς αλλά και σε άλλους φορείς που εμπλέκονται με την παραγωγή και τυποποίηση ελιάς που βρέθηκαν στην έκθεση.

Με προφορική ενημέρωση αλλά και μέσα από το νέο τρίπτυχο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το OliveUp, τους στόχους και τις δράσεις του καθώς και για το ρόλο της ευφυούς γεωργίας στην ελαιοκαλλιέργεια.