Η ομάδα του έργου OliveUp σας προσκαλεί στην εκδήλωση κατάρτισης που διοργανώνεται από την ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. με θέμα: «Εξοικείωση με τεχνολογικά εργαλεία στην καλλιέργεια ελιάς μέσω του έργου OliveUp», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 18:00 στους χώρους του Αγροτικού Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Στυλίδας, στην περιοχή Καλόγηρος Στυλίδας.

Οι παραγωγοί, οι επιχειρηματίες και οι σύμβουλοι γεωπόνοι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ελιάς θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε κατάρτιση με σκοπό την εξοικείωσή τους με τα τεχνολογικά εργαλεία στην καλλιέργεια ελιάς.

Ομιλητές από τη NEUROPUBLIC, εταιρεία συμβούλων πληροφορικής με εξειδίκευση σε θέματα αγροτικού τομέα, ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ, εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στον ευρύτερο αγροπεριβαλλοντικό τομέα, και επιστημονικοί συνεργάτες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), θα παρουσιάσουν γεωπονικές πρακτικές για την αξιοποίηση των εργαλείων ευφυούς γεωργίας στις ελαιοκαλλιέργειες και υπολογισμούς σχετικά με το αποτύπωμα άνθρακα στην καλλιέργεια ελιάς.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, θα υλοποιηθεί και διαδραστική παρουσίαση της πλατφόρμας ευφυούς γεωργίας OliveUp.

Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης στους συμμετέχοντες.

 

Πρόγραμμα της εκδήλωσης

 

Χάρτης